Personlige stemmer:

 

A. Socialdemokratiet stemmer Valgt som
     
Niels Viggo Lynghøj 1439 x
John Christoffersen, Thyholm 395 x
Flemming T. Sørensen 218 x
Flemming Odde 93 x
Palle Lykke Ravn 287 x
Lars Møller Pedersen 334 x
Claus Søgaard Andersen 146 x
Ann Møller Nielsen 318 x
Eigil Christensen 56  
Annelise Knudsen 48  
Calle Schmidt, Jegindø 31  
Dorthe Ryø 35  
Lars Juul Mikkelsen 59  
Georg Sabroe 61  
Kaj Munkholm 30  
Kristian Svenningsen 15  
Flemming Karlsen 15  
Kim Steen Gadegaard 24  
Torben M. Klint 77  
     
B. Radikale Venstre    
Peter Vestergaard, Thyholm 315 x
Ole Agergaard Olsen 32  
Jens Ahrengot, Jegindø 29  
Adam Jensen 22  
     
C. Det Konservative Folkeparti    
Kjeld Graversgård, Jegindø 333 x
Villy Nielsen, Humlum 93  
Dennis Holm Christensen, Struer 92  
Bertil Bøje Jensen, Hjerm 90  
Lars Fomsgaard Larsen, Thyholm 21  
Bitten Kvist Jakobsen, Bremdal 32  
Carsten Mortensen, Struer 59  
Kenneth Alf Kristiansen, Struer 13  
Jørn H. Kristiansen, Struer 17  
Christian Espersen, Thyholm 3  
     
D. Nye Borgerlige 54  
1. Karen Maria Hansen, Struer 19  
2. Jan Phuklin Prichystal, Struer 18  
3. Johannes Evald Mortensen, Struer    
     
E. Struer-Thyholms Fremtid    
Anna Marie Brix Poulsen 223  
Karin Leegaard Hansen 1  
Sabina Hørlyck Rønberg 13  
Erik Rusbjerg Nielsen 6  
Vivian H. Stokholm 20  
Nelly B. Korsgaard, Thyholm 24  
Keld Bøg 8  
     
F. SF - Socialistisk Folkeparti    
Grethe Hestbech, Struer 436 x
Bende Juel Okkerstrøm, Struer 124 x
Anne K. B. Petersen, Thyholm 98  
Hanne Jacobsen, Struer 55  
Renate Johansen, Struer 25  
     
I. Liberal Alliance    
Tim Pindstofte 169  
     
O. Dansk Folkeparti    
1. Jette Lund 233 x
2. Carsten Boldt Rasmussen 108  
3. Hans Simmelsgaard 31  
4. Torben Buurgaard Jensen 21  
     
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti    
Mads Jakobsen 1758 x
Per Jakobsen 219 x
Claus Hansen 243 x
Christine Dragsbæk Knudsen 146  
Lars Nielsen 153  
Steen Jakobsen 356 x
Peter Astrup 227 x
Lene Houe, Thyholm 358 x
Marianne Bredal 383 x
Claus Ohrt 17  
Elin Hamborg 92  
Poul Kjær Nielsen 225 x
John Vangsgaard, Thyholm 146  
     
Z. Fremskridtspartiet    
Kjeld Jensen, Struer 36  
     
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne    
1. Frede Kloch Sørensen, Hjerm 74  
2. Christian Ingemann Rasmussen, Struer 31  
     
Å. Alternativet    
1. Povl Eskild Petersen 98  
2. Helene Bylov 59  
3. Vibeke Bjerrum 18