BORGERMØDER OM KOMMUNEPLAN 2020
03-03-2020 17:00

BORGERMØDER OM KOMMUNEPLAN 2020

Struer Kommune afholder i forbindelse med høringsperioden for kommuneplanen 2020 tre borgermøder, hvor der vil være mulighed for at høre mere om planens indhold.

Det første borgermøde løber af stablen torsdag 19. februar kl. 17 i Hjerm Sognegård og vil fokusere på kyst og natur. Nærmere bestemt vil der på borgermødet blive informeret om mulighederne for mere natur og de udfordringer, som et ændret klima medbringer. Det skyldes især, at Struer Kommunes, med sin lange kyststrækning, er udsat for oversvømmelser, mens kystlinjen samtidig giver en lang række kvaliteter, som kan og skal udnyttes.

Udviklingspotentialerne for Struer kommune er på programmet mandag 24. februar på Struer Museum kl. 17, hvor både udvikling på Struer Havn, Midtbyplanen og lyd i byudvikling også bliver præsenteret. 

Tirsdag 3. marts kl. 17 gælder det lokalområdekonferencen på Midtpunktet Thyholm, hvor fokus vil være på udvikling i lokalområderne. Halvdelen af kommunens borgere bor i lokalområderne og landsbyerne. Struer Kommune introducerer, hvordan kommuneplanen fastsætter de fysiske rammer for udviklingen i områderne og inviterer til drøftelse om, hvordan vi i fællesskab kan udnytte de rammer, som planen giver. 

Alle er velkomne til at deltage på borgermøderne. 

Aktivitetssted:
Midtpunktet, Thyholm
Arrangement starter:
03-03-2020 17:00
Arrangement Slutter:
03-03-2020 20:00