Status på COVID-19 i Struer Kommune – 17. marts
17-03-2020 22:00

Status på COVID-19 i Struer Kommune – 17. marts

Struer Kommunes COVID-19-beredskabsgruppe har d. 17. marts holdt møde angående status og opfølgning på tiltagene mod COVID-19 i Struer Kommune. Der følger her en opsummering af beredskabsgruppens drøftelser:

  • Alle informationsmails fra KL kan findes på: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19-coronavirus/
  • Der er sendt nye vejledninger rundt til sundhedspersonalet. Beredskabsgruppen er opmærksomme på at sortere i den information, der sendes ud for at undgå informations-overload.
  • Aftaler om afspadsering skal ske i dialog med den enkelte medarbejder og vedkommendes leder.
  • Gert Christensen inviteres med i beredskabsgruppen, da der opstår en række spørgsmål til personalemæssige forhold.
  • Struer Kommune har udpeget Aniette Weibrecht som kontaktperson i kommunen, og har til opgave at koordinere bl.a. status på værnemidler med Region Midtjylland.
  • Generelt er der gode tilbagemeldinger fra personalet. Alle borgere de møder er meget opmærksomme på hygiejne og på at mindske smitterisikoen.
  • Der bliver iværksat ekstra rengøring på kommunens bo- og døgntilbud.
  • Skolebusserne i Struer Kommune sættes på pause midlertidig for at mindske smitterisikoen. Der kommer en mere detaljeret udmelding om dette senere.
  • Struer Kommune fremskynder betaling til virksomheder for at bidrage til likviditeten. Administrationen er ved at danne sig et overblik over, hvordan det praktisk kan lade sig gøre.
  • COVID-19-beredskabsgruppen planlægger sammen med beredskabet mødegange om den fremadrettede krisestyring.