Dansk Røde Kors, Thyholm-Jegindø afd.
Danavej 5, Lyngs
7790 Thyholm
Tlf: 97 87 81 01
Formand: Jørgen Fomsgaard 
Høreforeningen Struer - Thyholm Lokalafdeling
Rosenvænget 15E
7790 Thyholm
Tlf: 97 87 23 33
Formand: Anders Sund

Jegindboen
Formand: Anni Svinth
Havnevej 15, Jegindø, 7790 Thyholm
Tlf. 97879515

Thyholm Genbrug
Søndergade 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.
Tlf. 61249177
Formand: Else Toftdal

Thyholm
for udvikling og sammenhold

Formand: Lene Støttrup
Tlf. 5050 9661
lene_stoettrup@hotmail.com

Solvangs Vennekreds
Formand: Elsa Hilligsøe