Tambohus Bylaug
Tambogade 15, Tambohuse,
7790 Thyholm
Formand: Søren Landkildehus
s.landkildehus@gmail.com
Tlf. 32 17 51 77
www.tambohus.info

 

 

Jegindø Borgerforening
Formand: Mads Jacobsen
Tlf. 2365 5302
Mail: mpj@alfakon.dk

 

Lyngs Borgerforening
Skibstedvej 7
Lyngs Torp
7790 Thyholm
Formand: 
Mail: borgerforening.lyngs@gmail.com

Vi kan desuden også findes på facebook 

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Sortevej 4, Oddesund Nord,
7790 Thyholm
Tlf: 97 87 50 10
Formand: Lone Børsting
vogterhuset.boersting@os.dk

Thyholm - foreningen for udvikling og sammenhold

Formand: Lene Støtrup
Mobil 5050 9661
Mail: lene_stoettrup@hotmail.dk